Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1659/25/2018/RK

Usnesení: 1659/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-54
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 1 096 891,94 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz