Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1660/27/2020/RK

Usnesení: 1660/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-15

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-27-2020-15, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-27-2020-15, př. 2, za 5. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz