Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1661/27/2020/RK

Usnesení: 1661/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-16

Rada kraje
schvaluje

závěrečnou zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“ dle materiálů RK-27-2020-16, př. 1 a RK-27-2020-16, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit materiály RK-27-2020-16, př. 1 a RK-27-2020-16, př. 2 řídícímu orgánu na MPSV ČR.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz