Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1663/25/2018/RK

Usnesení: 1663/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-58
Rada kraje
bere na vědomí

informace o aktivitách realizovaných k řešení „10 P“ uvedených v materiálu RK-25-2018-58, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz