Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1663/27/2020/RK

Usnesení: 1663/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-18

Rada kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství organizaci Nebojte se policie, z.s., IČO: 22879307 se sídlem Hany Kvapilové 4396/37, 586 01 Jihlava, ve výši 50 000 Kč na úhradu mzdových nákladů případové manažerky pro osamoceně žijící seniory v roce 2020;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2020-18, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz