Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1665/27/2020/RK

Usnesení: 1665/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-20

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku žehliče prádla/mandlu, inventární číslo DHM 22000016, rok pořízení 2000, pořizovací cena 309 834 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz