Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1666/25/2018/RK

Usnesení: 1666/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-61
Rada kraje
rozhoduje

o uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci opatření na podporu „Modráska bahenního“ dle materiálu RK-25-2018-61, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz