Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1667/27/2020/RK

Usnesení: 1667/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-22

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar za mimořádně hrdinský čin dle materiálu RK-27-2020-22, př. 1 na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2020-22, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz