Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1668/27/2020/RK

Usnesení: 1668/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-23

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2020-23, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz