Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1669/27/2020/RK

Usnesení: 1669/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-24

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-27-2020-24, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz