Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1670/27/2020/RK

Usnesení: 1670/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-25

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií v celkové výši 1 887 235 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje v celkové výši 1 887 235 Kč s určením pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období srpen 2020 dle materiálu RK-27-2020-25, př. 1;
  • zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ u sbírkotvorných organizací o celkovou částku 1 887 235 Kč určenou na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období srpen 2020 dle materiálu RK-27-2020-25, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz