Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1671/27/2020/RK

Usnesení: 1671/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-26

Rada kraje
ukládá

odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě, IČO 00167959, dle materiálu RK-27-2020-26, př. 1;

povoluje

na základě žádosti dle materiálu RK-27-2020-26, př. 2 prominout odvod za porušení rozpočtové kázně Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě, IČO 00167959, ve výši 1 250 Kč dle materiálu RK-27-2020-26, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz