Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1680/27/2020/RK

Usnesení: 1680/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-35

Rada kraje

trvá

při projednávání ve Vládě ČR a jejich poradních orgánech na variantě SK4 trasování VRT Praha – Brno – Břeclav, dle materiálů RK-27-2020-35, př. 1, RK-27-2020-35, př. 2, RK-27-2020-35, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz