Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1681/27/2020/RK

Usnesení: 1681/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-36

Rada kraje
souhlasí

  • s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-27-2020-36, př. 1 a RK-27-2020-36, př. 2;
  • s použitím prostředků fondu investic a realizací vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-27-2020-36, které je z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz