Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1684/27/2020/RK

Usnesení: 1684/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-39

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02776.0003 na projekt dle materiálu RK-27-2020-39, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz