Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1686/27/2020/RK

Usnesení: 1686/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-40

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2020-40, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz