Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1687/27/2020/RK

Usnesení: 1687/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-42

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci "Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku Hlavní lůžkové budovy" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz