Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1689/27/2020/RK

Usnesení: 1689/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-44

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darovat pozemky v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-44, př. 1 do vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou na úřední desce;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-44, př. 1;Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz