Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1691/27/2020/RK

Usnesení: 1691/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-46

Rada kraje
rozhoduje

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na projekční práce na akci "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum hradu Kámen - změna stavby před dokončením" dodavateli Ing. Petr Všetečka, Vackova 83712, 612 00 Brno, IČ: 499 33 027 za nabídnutou cenu projektových prací 349 500 Kč bez DPH a výkon autorského dozoru za 750 Kč/hod bez DPH a uzavřít Smlouvu o provedení veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-27-2020-46, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz