Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1692/27/2020/RK

Usnesení: 1692/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-47

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Státním pozemkovým úřadem jako pronajímatelem Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 70N18/20 dle materiálu RK-27-2020-47, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz