Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1693/27/2020/RK

Usnesení: 1693/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-48

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 2 000 000 Kč při současném snížení přílohy M1 – Školství o částku 2 000 000 Kč určenou na pokrytí výdajů v souvislosti s vykupováním pozemků.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz