Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1694/27/2020/RK

Usnesení: 1694/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-49

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darovat pozemky v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-49, př. 1 do vlastnictví města Velká Bíteš na úřední desce;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-49, př. 1;
  • nabýt darem pozemky z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-49, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz