Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1697/27/2020/RK

Usnesení: 1697/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-52

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor dle materiálů RK-27-2020-52, př. 3RK-27-2020-52, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz