Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1698/27/2020/RK

Usnesení: 1698/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-53

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně budoucího povinného ze služebnosti a Lubošem Starým na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřené na základě usnesení 0708/13/2019/RK jehož obsahem je změna trasy vodovodního řádu dle materiálu RK-27-2020-53, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz