Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1701/27/2020/RK

Usnesení: 1701/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-56

Rada kraje
schvaluje

stavební záměr „Domov Lidmaň - objekt bydlení" dle materiálu RK-27-2020-56, př. 1;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájit:

  • jednání s obcí Lidmaň o uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku par. č. 1143/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. a obci Lidmaň;
  • projektovou přípravu stavebního záměru „Domov Lidmaň - objekt bydlení“ v rozsahu schváleného stavebního záměru.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz