Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1703/27/2020/RK

Usnesení: 1703/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-58

Rada kraje
rozhoduje

nevyhovět žádosti společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května č. 1, 396 01 Humpolec, IČ: 26031809 na snížení úhrady za zřízení služebnosti uložení  provozování "Výtlačného řadu společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s." v pozemcích par. č. 2453/1, par. č. 1496/131, par. č. 1496/160, par. č. 1496/29, par. č. 2462/1, a par. č. 2539/1 v k.ú. Humpolec na částku 200 Kč/běžný metr.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz