Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1704/27/2020/RK

Usnesení: 1704/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-75

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 71N18/20 za podmínek a v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-75, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz