Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1706/27/2020/RK

Usnesení: 1706/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-60

Rada kraje
rozhoduje

vybrat jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VII“ na část 1 i část 2 účastníka řízení SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz