Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1707/27/2020/RK

Usnesení: 1707/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-61

Rada kraje
souhlasí

s případným umístěním technologie nezbytné pro zajištění řádné dodávky tepelné energie v majetku Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina informovat ředitele příslušných příspěvkových organizací o dalším postupu.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz