Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1709/27/2020/RK

Usnesení: 1709/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-63

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-27-2020-63, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz