Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1710/27/2020/RK

Usnesení: 1710/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-64

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 681 312,18 Kč (26 063,97 €).Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz