Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1711/27/2020/RK

Usnesení: 1711/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-65

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“ o přijaté finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí ve výši 22 900,21 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz