Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1712/27/2020/RK

Usnesení: 1712/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-66

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 5213 - Krizová opatření) rozpočtu kraje o nevyčerpanou část účelové dotace z Ministerstva dopravy poskytnuté na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby v celkové výši 72 256,94 Kč dle materiálu RK-27-2020-66, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz