Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1713/27/2020/RK

Usnesení: 1713/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-67

Rada kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2020-67, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-27-2020-67, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz