Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1714/27/2020/RK

Usnesení: 1714/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-68

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-27-2020-68, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2020-68, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz