Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1715/27/2020/RK

Usnesení: 1715/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-69

Rada kraje
schvaluje

  • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1194, za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2020-69, př. 5;
  • s darováním nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.3065, za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2020-69, př. 6;
  • s darováním nemovitosti, v níž dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.3250, za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2020-69, př. 7.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz