Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1719/27/2020/RK

Usnesení: 1719/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-73

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 – Činnost regionální správy o částku 160 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 160 000 Kč na pokrytí výdajů souvisejících s pořízením povinných součástí stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz