Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1720/27/2020/RK

Usnesení: 1720/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-74

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0037 dle materiálu RK-27-2020-74, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz