Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1722/28/2020/RK

Usnesení: 1722/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-02

Rada kraje
bere na vědomí

  • realizaci soutěže pro školy v Kraji Vysočina v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet a soutěže pro školy v rámci kreativní soutěže „Nevěř všemu na netu“;
  • poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč vítězným školám z rozpočtu odboru informatiky, celkem tedy 40 000 Kč;

schvaluje

uzavření darovacích smluv dle materiálů RK-28-2020-02, př. 3, RK-28-2020-02, př. 4 s vítěznými školami.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz