Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1723/28/2020/RK

Usnesení: 1723/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-03

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele Bluesoft s. r. o., Botanická 554, Brno, IČO: 29182689, k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku  "Nové webové stránky Kraje Vysočina";

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a provést úkony nutné k uzavření smlouvy.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz