Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1724/28/2020/RK

Usnesení: 1724/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-04

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele Scalesoft s. r. o., Blešnovská 995, Praha 9, IČO: 04664272, k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku  "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele";

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a provést úkony nutné k uzavření smlouvy.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz