Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1726/28/2020/RK

Usnesení: 1726/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-06

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy a Smluv o poskytnutí nadačního příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-28-2020-06, př. 1, RK-28-2020-06, př. 2 a RK-28-2020-06, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz