Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1731/28/2020/RK

Usnesení: 1731/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-11

Rada kraje
schvaluje

  • v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařazení akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace „Laboratorní přístroje“ dle materiálu RK-28-2020-11, př. 2 do zásobníku akcí k realizaci;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 835 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 835 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 835 000 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19.

ukládá

  • řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na pořízení laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19 včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz