Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1732/28/2020/RK

Usnesení: 1732/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-12

Rada kraje
bere na vědomí

seznam kulturních, sportovních a společenských akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2021 dle materiálu RK-28-2020-12, př. 1upr1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz