Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1733/28/2020/RK

Usnesení: 1733/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-13

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2020-13, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz