Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1734/28/2020/RK

Usnesení: 1734/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-14

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí finančního daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 100 000 Kč organizaci CZECH SPITFIRE CLUB spolek letecké historie, sídlem Zbilidy 5, 588 05 Zbilidy, IČO: 227 36 280 dle materiálu RK-28-2020-14, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz