Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1735/28/2020/RK

Usnesení: 1735/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-15

Rada kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci Městskému divadlu a kinu Ostrov spol. s r.o., IČO: 47453281, se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 170  000 Kč na realizaci akce „Instalace historické divadelní opony z depozitáře Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a její zpřístupnění veřejnosti“ dle materiálu RK-28-2020-15, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-28-2020-15, př. 2.

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 170 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 170 000 Kč na poskytnutí dotace;Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz