Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1739/28/2020/RK

Usnesení: 1739/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-19

Rada kraje
schvaluje

8. Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-28-2020-19;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 8. Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz