Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1740/28/2020/RK

Usnesení: 1740/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-20

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 68 000 Kč při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 68 000 Kč na poskytnutí finančního daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti organizaci Středisko křesťanské pomoci Jihlava, IČO: 46259830, se sídlem Čajkovského 669/9, 586 01 Jihlava ve výši 68 000 Kč dle materiálu RK-28-2020-20, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz