Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1741/28/2020/RK

Usnesení: 1741/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-21

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 50 000 Kč při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 50 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

  • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky zaměstnanosti, spolku Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., IČ: 70856478, se sídlem Partyzánská 1/7, 17000 Praha 7 - Holešovice, ve výši 50 000 Kč na zajištění naplňování aktivit a jejich monitoring v rámci realizace „Krajského plánu vyrovnávání příležitostí OZP na období 2020 - 2022“ dle materiálu RK-28-2020-21, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-28-2020-21, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz